Vyhodnotenie magnetickej rezonancie zdarma – Druhý názor odborníka

Magnetická rezonancia chrbtice - MRI chrbticeZdravie je jednou z najvyšších životných hodnôt a každé jeho zhoršenie vyvoláva množstvo otázok. Ak máte záujem získať odborný názor ďalšieho špecialistu k Vašej diagnóze a ak chcete mať istotu vo všetkom, čo sa týka vášho zdravotného stavu a všetkých dostupných možností liečby, využite službu EuroPainClinics® "Vyhodnotenie MRI zdarma - druhý názor odborníka" - nezávislé zhodnotenie vašich výsledkov vyšetrení magnetickou rezonanciou (MRI), ktorú ponúkame prostredníctvom našej online platformy.

Získajte druhý nezávislý názor odborníka na výsledky magnetickej rezonancie zdarma!

Prejsť na formulár
Dr. Róbert Rapčan

MUDr. Robert Rapčan, FIPP

Špecialista na liečbu bolesti

MUDr. Rapčan, FIPP, je certifikovaný intervenčný algeziolog pre Švédsko, Nórsko, Veľkú Britániu, Českú a Slovenskú republiku a popredný európsky špecialista na liečbu bolesti s použitím špeciálnych intervenčných techník.

Dr. Michael Hess

G. Michael Hess, M.D.

Spinálny chirurg

Dr. Hess je medzinárodný špecialista v odboroch ortopedická chirurgia a intervenčná liečba bolesti. S viac ako 1500 úspešne realizovanými endoskopickými zákrokmi je jedným z najskúsenejších endoskopických operatérov v Európe ale aj na celom svete.

Dr. Štefan Harčarufka

MUDr. Štefan Harčarufka

Primár Rádiologického oddelenia

MUDr. Harčarufka je radiológ s 16 ročnou praxou v MRI a CT diagnostike. Je členom výboru Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Svojími odbornými vedomosťami sa významnou mierou sústavne podieľa na rozvoji odboru rádiológie.

Vyhodnotenie výsledkov magnetickej rezonancie - MRI – Druhý názor odborníka - EuroPainclinics®

Ako experti na liečbu chronickej bolesti Vám vďaka našim mnohoročným klinickým skúsenostiam v aplikácii unikátnych liečebných výkonov a metód garantujeme profesionálne a nezávislé stanovisko, ktoré Vám môže pomôcť získať istotu o Vašom zdravotnom stave a vo Vašom rozhodnutí o ďalšej liečbe. Nezávislé vyhodnotenie magnetickej rezonancie pripravujú skúsení experti z relevantných medicínskych odborov s mnohoročnou skúsenosťou z domácich a zahraničných pracovísk. Aby naše nezávislé stanovisko bolo komplexné, posudzujeme k výsledku magnetickej rezonancie zároveň Váš celkový zdravotný stav spolu s miestom, typom a intenzitou Vašej bolesti či doby jej trvania.

Prečo využiť službu “Vyhodnotenie MRI zdarma - Druhý názor odborníka”?

Druhý odborný názor predstavuje mnoho prínosov:

  • potvrdí správnosť Vašej diagnózy
  • poukáže na nové klinické eventuality Vášho zdravotného stavu
  • ponúka nové možnosti liečby
  • prináša radu nových lekárskych informácii

Výsledky Vášho vyšetrenia z magnetickej rezonancie (ideálne z posledných 3 mesiacov, nie však staršie ako 6 mesiacov) nám zašlite spolu s vyplnenými údajmi formulára "Lekársky posudok" podľa odporúčaného postupu v sekcii "Odoslať MRI". Nezávislé odborné zhodnotenie magnetickej rezonancie Vám odošleme v čo možno najkratšom čase.


Službu “Vyhodnotenie MRI zdarma – druhý názor odborníka” Vám ponúkame bezplatne. Podľa prípadných zistených zdravotných indikácii Vám spoločne so stanoviskom k magnetickej rezonancii pošleme tiež návrh liečebného plánu spolu s odporučením k vstupnému vyšetreniu, prípadne priamo návrh operačného zákroku a jeho možný termín. Buďte o Vašej diagnóze a svojom zdravotnom stave čo najlepšie informovaný, získajte istotu a bezpečný prehlaď pre Vašu fyzickú a psychickú pohodu!

EuroPainClinics® “Vyhodnotenie MRI zdarma – druhý názor odborníka”

  • Profesionálne a nezávislé druhé stanovisko špecialistu
  • Návrh nových možností liečby unikátnymi metódami
  • 100% diskrétnosť a absolútna ochrana Vašich údajov

O EuroPainClinics®

“Poskytovať profesionálnu a inovatívnu zdravotnú starostlivosť v oblasti miniinvazívnych a endoskopických výkonov v najvyššej kvalite. Našim cieľom je dosiahnutie úľavy od bolesti odborne a precízne spolu s prvotriednou starostlivosťou a službami všetkým, ktorých kvalitu života bolesť výrazne ovplyvňuje.”

Intervenčná liečba bolesti: náš inovatívny prístup

EuroPainClinics® je odborným garantom európskych partnerských a spolupracujúcich klinických pracovísk so zameraním na intervenčnú liečbu bolesti. Špecializáciou je liečba chronickej bolesti chrbta. Ďalšími oblasťami liečby sú bolesti krčnej chrbtice, bolesti hlavy a tváre a bolesti kolien. Klinické pracoviská EuroPainClinics® poskytujú komplexnú intervenčnú diagnostiku a rozsiahle portfolium miniinvazívnych a endoskopických výkonov. Mnohoročné klinické skúsenosti, moderné a inovatívne liečebné metódy, prístrojové technológie poslednej generácie a najmä vysoká odbornosť lekárskych špecialistov, to všetko radí EuroPainClinics® trvalo a v medzinárodnom kontexte na popredné miesta expertov v oblasti intervenčnej liečby bolesti. EuroPainClinics® zároveň úspešne vyvíja sústavnú aktivitu vo vlastnej vedeckej, výskumnej a vzdelávacej činnosti.

Vyhodnotenie magnetickej rezonancie a presná diagnóza: jadro liečby

Prioritou v EuroPainClinics® je lokalizácia a identifikácia zdroja - miesta bolesti, ktoré odhaľuje precízna diagnostika chrbtice. Vlastnému začatiu liečby zásadne predchádza detailné zhodnotenie výsledkov RTG, ako MRI a CT, ktoré vykonávajú špičkoví špecialisti odborov algeziologie, rádiológie, neurológie, spinálnej chirurgie či ortopedickej chirurgie. Konkrétnu liečbu určujeme našim pacientom vždy individuálne, na základe multidisciplinárneho posúdenia. To nám umožňuje stanovenie nejefektivějšího postupu a najvhodnejšej liečebné metódy pre účinné odstránenie bolesti alebo výrazné zníženie vnímania jej intenzity.

europainclinics.com

Zaslanie lekarského posudku a magnetickej rezonancie

Vážená pani, vážený pán,

venujte, prosím, teraz pozornosť nižšie uvedenému formuláru "Lekársky posudok". Odpovedzte čo najpresnejšie všetky otázky, pripojte súbor s výsledkami vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MRI) a odošlite. Upozorňujeme, že v súčasnej dobe vykonávame iba zhodnotenie magnetickej rezonancie chrbtice. Ďalej upozorňujeme, že pre úspešné nahranie súboru s výsledkom magnetickej rezonancie (MRI) je nutné skomprimovať, tj. spojiť súbory do jedného ZIP archívu. Náš tím skontroluje úspešnosť nahratia súboru a v prípade potreby doplňujúcich otázok či údajov Vás bude telefonicky alebo e-mailom kontaktovať. Spoločne s nezávislým stanoviskom k Vášeh magnetickej rezonancii Vám v prípade, že vyhodnotíme Vašu zdravotnú indikáciu ako vhodnú k niektorému z liečebných miniinvazívnych alebo endoskopických výkonov, zašleme naše odborné odporúčanie s ponukou liečby, ktorá Vám môže významne pomôcť k náprave Vašich zdravotných ťažkostí.

V prípade, že neviete ako ZIP archív vytvoriť, ukážeme Vám to v jednoduchom minútovom videu.

Zobraziť
Zobraziť formulár

Nahrať magnetickú rezonanciu chrbtice

V súčasnej dobe vykonávame vyhodnotenie iba týchto typov Magnetická rezonancia chrbtice:
Nepodarilo sa nahrať MRI archív
Je nám ľúto, ale posudok magnetickej rezonancie sa nedá vyhotoviť zo snímkov starších ako 6 mesiacov.
Upozorňujeme, že pre správne nahratie magnetickej rezonancie je potrebné disk s Vašou magnetickou rezonanciou pred odoslaním komprimovať do archívu ZIP.

Lekársky posudok magnetickej rezonancie

Vyplňte, prosím, nasledujúci formulár s čo najpresnejším uvedením odpovedí na všetky otázky. Formulár spoločne s nahraným súborom magnetickej rezonancie následne odošlite prostredníctvom tlačidla "Odoslať".
Nesprávna e-mailová adresa
Na následnom interaktívnom obrazci postavy označte Vašu bolesť. Najprv prosím zvoľte typ bolesti a následne kliknutím na postavu aj miesto, kde dannú bolesť pociťujete. Môžete použiť viacero typov bolestí a označiť viacero miest na postave.
Magnetická rezonancia - bolesť chrbtaMagnetická rezonancia - bolesť chrbta
Na číselnej osi 0-10 označte priemernú intenzitu (silu) bolesti, ktorú ste pociťoval/a za posledný týždeň posunutím osi na menšiu alebo väčšiu hodnotu.
6
Uveďte, ako dlho bolesť trvá
Doba trvania silnej bolesti
Doba trvania miernej bolesti
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje návštevníkov tretej osobe. Poskytovateľ od návštevníkov získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa a otázky ohľadom zdravotného stavu. Poskytnuté údaje návštevníkmi sú spracúvané za účelom korektného vyhodnotenia formulára lekárskeho posudku. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie používateľa kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Odborný popis MR vyšetrenia a odporúčania na ďalší terapeutický postup vychádzajú iba zo skutočností uvedených pacientom v zaslanom formulári a z pacientom predloženého MR vyšetrenia a majú teda iba informatívny charakter. Pre záväzné vyhodnotenie zdravotného stavu pacienta a záväzné odporúčania ďalšieho terapeutického postupu je nevyhnutné osobné vyšetrenie pacienta príslušným lekárom.
Odborný popis MR vyšetrenia a odporúčania ďalšieho liečebného postupu vychádzajú len z faktov uvedených pacientom v odoslanom formulári a z pacientom predložených MR vyšetrení a majú teda iba informatívny charakter. Pre záväzné hodnotenie zdravotného stavu pacienta a následné odporúčanie ďalšieho liečebného postupu je nevyhnutné osobné vyšetrenie pacienta príslušným lekárom.
Pred odoslaním formulára zadajte prosím Váš email a nahrajte magnetickú rezonanciu

EuroPainClinics® ponúka najviac profesionálnych liečebných postupov

Blokáda mediálnych ramienok Vpichnutím znecitlivujúceho lieku do blízkosti mediálnych ramienok zistíme, či sú tieto drobné nervy zdrojom bolesti.
Blokáda nervových koreňov Vpichnutím lokálneho anestetika do blízkosti miechových nervov zistíme, či je daný nerv zdrojom bolesti.
Provokačná diskografia Tento výkon sa robí v prípade podozrenia, že bolesť spôsobuje poškodená platnička.
Rádiofrekvenčná termoablácia Zákrok, pri ktorom sa v lokálnej anestézii aplikuje elektródou k postihnutému tkanivu elektrický prúd. Vysokou teplotou je zničený cieľový nerv.
Pulzná rádiofrekvencia Pri pulznej rádiofrekvencii pôsobí na postihnuté tkanivo prerušovaný elektrický prúd, ktorý blokuje prenos bolestivých podnetov.
Epiduroskopia Epiduroskopia je výkon, ktorý sa robí najčastejšie u pacientov s pretrvávajúcou alebo novovzniknutou bolesťou po operácii chrbtice.
Endoskopické ošetrenie hernie medzistavcového disku Výkon u pacientov s chronickou bolesťou chrbta, ktorú spôsobuje vyskočená medzistavcová platnička alebo disk.
Endoskopická rizotomia Výkon, pri ktorom je za pomoci endoskopu ošetrený facetový (stavce spájajúci) kĺb ako zdroj chronickej bolesti dolnej časti chrbtice.
Adheziolýza s použitím navigovateľného katétra K miestu postihnutia sa veľmi cielene zavádza mäkký navigovateľný katéter na podávanie liečiv, rozrušovanie ľahších zrastov a na diagnostiku miechového kanála.
Adheziolýza s pulznou rádiofrekvenciou – DRG Aplikáciou mierneho tepla a prerušovaného elektrického prúdu k miestu zdroja bolesti – koreňovému nervu dochádza k zníženiu intenzity bolesti.
Intradiskálne ošetrenie platničky Z jadra poškodenej platničky sa odoberie časť degenerovaného vnútorného tkaniva a následne sa platnička zataví rádiofrekvenčnou sondou.

Kontaktujte nás

EPC Health Invest SE
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4, Krč
Česká republika
© 2018 / EPC Health Invest SE / Magnetická rezonancia - vyhodnotenie zdarma. Druhý názor odborníka / sitemap / bolesť chrbta
Vaša magnetická rezonancia sa nahráva. Nezatvárajte prosím túto stránku